Leest u hier het laatste nieuwsbericht van juli 2020                                                             online reserveren
 

Geen kerkdiensten in Open Haven

In verband met de laatste ontwikkelingen van de corona-epidemie zullen er tot nader order – voorlopig t/m 1 juni – geen kerkdiensten in Open Haven worden gehouden.

Wel is op de zondagmorgen van half 10 tot half 12 en dagelijks van half 10 tot half 11 de katholieke kerkruimte in Open Haven open. U kunt in stilte binnenlopen om te bidden, te mediteren en een kaarsje aan te steken bij Maria. Pastor Paul Leferink is aanwezig om u te begroeten en voor een goed gesprek, als u daar prijs op stelt.

Bijzondere vieringen, bijvoorbeeld een huwelijk of een doop, zijn alleen mogelijk in kleine kring. Dat geldt ook voor een uitvaart, met de mogelijkheid voor een herdenkingsviering op een later tijdstip. Zoek daarvoor svp contact met pastor Paul Leferink.

Wij begrijpen dat dit voor velen van u een moeilijk besluit is en vragen uw begrip.

De gezamenlijke bisschoppen bevelen onderstaand gebed bij u aan.

Het bestuur van parochie Sterre der Zee

gebed juli