Het postadres van parochie Sterre der Zee is:
RK Parochie Sterre der Zee
postbus 1307
3890 BC Zeewolde

Bezoekadres van kerkcentrum Open Haven is:
Kerkplein 8
Zeewolde