Pastorale zorg thuis is er voor de moeilijkste momenten in het leven: bij gevoelens van eenzaamheid, ziekte en overlijden. Juist dan wil je als gelovige beroep doen op pastorale zorg.

In onze parochie is pastor Paul Leferink het aanspreekpunt voor deze zorg. Naast hem werken vrijwilligers uit de ziekenbezoekgroep en de werkgroep Omzien naar elkaar (rouwverwerking).