De R.K. Kerk kent zeven sacramenten, tekens van ons gezamenlijk geloven in
God en van Gods geloof in ons. Drie daarvan zijn zogenoemde
initiatiesacramenten. Het zijn de sacramenten waardoor gelovigen lid worden
van de geloofsgemeenschap. Deze drie zijn de doop, de eucharistie en het
vormsel.
De andere sacramenten zijn het huwelijk, het priesterschap, de
biecht en de ziekenzalving.