Sterre der Zee of Stella Maris is een naam voor Maria, de moeder van Jezus.maria

De titel "Sterre der Zee" is in de Katholieke eredienst terechtgekomen door de verklaring van de naam "Maria" door de heilige Hiëronymus. Hij deelde de Hebreeuwse naam "Maryam" op in "Mar" en "Yam," wat in het Latijn neerkomt op "Stilla Maris" oftewel "druppel der Zee." Dit werd verbasterd tot "Stella Maris" oftewel "Sterre der Zee." Deze titel kwam weer in de wereldberoemde Lauretaanse Litanie terecht. Onze parochie had dus ook Mariaparochie kunnen heten, maar met Sterre der Zee is er een mooie verwijzing naar waar de parochie uit is ontstaan: De Zuiderzee


.