PCI (Parochiële Caritas Instelling)

Wat doet de PCI?
De PCI (Parochiële Caritas Instelling) geeft fysieke en financiële ondersteuning binnen onze gemeenschap aan hen die zelf niet beschikken over voldoende middelen en die ook via de reguliere kanalen verstoken blijven van hulp. Op basis van signalen verlenen wij waar nodig hulp. Wij houden hierbij rekening met regels omtrent integriteit, vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid.

Voor wie is de PCI bedoeld?
Parochianen die een mogelijke 'individuele nood achter de voordeur' hebben en dit willen delen met ons. Zij kunnen dit kenbaar maken via een lid van de PCI of contact opnemen met pastor Paul. Uiteraard gaan wij vertrouwelijk met uw verzoek om. Verzoeken bespreken wij binnen de PCI en wij beoordelen of uw verzoek in aanmerking komt voor (hulp)verlening. Hierbij houden wij rekening met reguliere vormen van hulpverlening

Hoe komen wij aan financiële middelen?
De PCI beheert een budget van jaarlijks 2.000,00 tot 3.000,00 euro. Onze inkomsten komen uit: giften, donaties, collectes en inkomsten uit rente. Hiermee geven wij financiële steun aan individuen (ca. 40-50%) en maatschappelijke organisaties. Zo ondersteunen wij onder andere: de AKZ, de Voedselbank, Parochiële activiteiten en de ziekendag. Hier staan inkomsten tegenover uit de jaarlijkse Caritaszondag collecte, collectes bij de Kerstviering en bijzondere acties. Daarnaast zijn er ook meerdere parochianen die de PCI ondersteunen, door incidentele en structurele financiële bijdragen.
Wilt u een bijdrage geven?
Wilt u een extra bedrag storten voor het Caritaswerk? De bijdrage kunt u storten op rekeningnummer: 430701926 t.n.v. de Parochiële Caritas Instelling Zeewolde; onder vermelding van:" ondersteuning werk PCI".

Wie zijn er lid van de PCI?
De leden van de PCI worden benoemd door de vicaris van het Bisdom, de bisschop heeft dit gedelegeerd aan de vicaris.
Verder zijn wij formeel betrokken bij bestaande netwerken zoals: IDPZ (Interkerkelijk Diaconaal Platform Zeewolde), Diaconaal Beraad, Groot Team Zeewolde. Informeel hebben wij contact met onder andere: Cliëntenraad WMO, Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland, Voedselbank en AKZ

contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.