Kerkdiensten
Zondagmorgen 10.00 uur tenzij anders vermeld. 

Soorten vieringen
Binnen onze parochie zijn er vele verschillende vieringen door het jaar heen. Voor ieder wat wils. We proberen in deze tijd aan te sluiten bij de behoeftes van alle leeftijdscategorieën binnen onze parochie. In de loop der jaren zijn er dan ook in onze en andere parochies liturgische vieringen ontstaan met elk een eigen karakter. Dat maakt de kerkgang zeer zeker gevarieerd. Wij willen zeker de aandacht vestigen op onze Anders vieren- vieringen. Vieringen met een eigentijds karakter. Hieronder lees je daar meer over. 

Eucharistieviering
In de Eucharistievieringen gaat een priester of bisschop voor. Zij zijn gewijd om de gebruikelijke instellingswoorden uit te spreken, waardoor brood en wijn het Lichaam en Bloed van Christus worden. Brood en wijn zijn dan geconsacreerd met andere woorden gewijd. De uit een eucharistieviering overgebleven Heilige Gaven worden in het tabernakel bewaard. Ze worden bewaard voor de vieringen o.l.v. een pastoraal werker of van parochianen en voor de zieken thuis.

Gezinsvieringen
Een gezinsviering is een kerkdienst voor het gezin. De verhalen, gebeden en liedjes zijn voor kinderen beter te begrijpen. Kinderen mogen een actieve bijdrage leveren aan de viering door bijvoorbeeld een tekst voor te lezen, muziek te maken of mee te helpen bij het uitdelen van de communie. De liedjes die er worden gezongen zijn vaak bekend en worden op de piano begeleid. De gezinsvieringen zijn erg gezellig en duren meestal niet langer dan één uur, per jaar worden er gemiddeld vijf georganiseerd.

Woord- en Communieviering
Er zijn twee soorten communievieringen:

  • R.K. dienst onder leiding van een pastoraal werk(st)er
    Een pastoraal werker is een niet-gewijde ambtsdrager met een bisschoppelijke aanstelling. Hij of zij mag voorgaan in een viering, waarin de vooraf gewijde Gaven worden uitgereikt.
  • R.K. dienst onder leiding van parochianen 
    In onze parochie is er een groep parochianen, die een aantal maal per jaar een kerkdienst leidt.

Woord- en gebedsviering
Als er in het weekend een eucharistieviering wordt gehouden, zal de zondagsviering een woord en gebedsdienst zijn onder leiding van een pastoraal werk(st)er of parochianen.

Rozenkrans
In de maanden mei en oktober is elke maandagavond gelegenheid om gemeenschappelijk het rozenkransgebed te bidden om 19.15 uur in de kerkzaal.

Vieringen met de liturgie van Taizé
Wie ooit in het Franse dorpje Taizé, iets ten noorden van Lyon, is geweest en daar de kloostervieringen met enthousiasme heeft meegemaakt, zal niet verbaasd zijn dat mensen bijeen willen komen in 'Taizé-stijl'. De Taizévieringen zijn, op de 3e zondag van de maand om 19.00 uur in Open Haven. Behalve in de maanden juli en augustus.

Oecumenische viering
Enkele keren per jaar is er een Oecumenische viering. Dit zijn gemeenschappelijke vieringen met de Protestantse kerk en de Rooms Katholieke kerk. Als er een Oecumenische viering is, is er altijd in de regio de mogelijkheid om een Eucharistieviering bij te wonen.

Anders vieren - vieringen
Dit jaar zijn we begonnen met het organiseren van Anders vieren- vieringen. Dit zijn vieringen waarin nieuwe ideeën welkom zijn. Aan het einde van het parochiejaar moet er een fundament staan voor een toekomstbestendige parochie. We willen goed bezochte Anders vieren-vieringen organiseren. Dit jaar zal de parochie meer naar buiten treden in het dorp, meer zichtbaar zijn. We willen onze mede-parochianen aanmoedigen om hun krachten en talenten als christen, als katholiek, vaker in te zetten, in en buiten de parochie. Lijkt ambitieus, dat is het ook!

Als je je in deze visie en missie kunt vinden of misschien heb je nog andere ideeën dan ben je van harte welkom! Kom meedenken over de toekomst van onze parochie. Vind je het leuk om mee te helpen met bijvoorbeeld het voorbereiden van één Anders vieren-viering dan kan dat ook. Je bereidt samen met Paul of de DOP-groep een viering voor, dat is overzichtelijk en zo komt het werk niet op de schouders van steeds dezelfde mensen. Samen onze parochie levendig houden, is het motto!