Contact

Adres

Postadres van parochie Sterre der Zee
RK Parochie Sterre der Zee
Kerkplein 8
3891 ED, Zeewolde

Bezoekadres van kerkcentrum Open Haven:
Kerkplein 8,
Zeewolde

email: [email protected]

Pastoresteam

Het pastoresteam is verantwoordelijk voor de parochies van Almere en Zeewolde. Het team bestaat uit Pastoor Sandor Koppers en Pastor Paul Leferink.
Heeft u behoefte aan persoonlijke pastorale zorg of wilt u thuis de communie ontvangen, dan kunt u contact opnemen met een van de pastores.
Zeewolde – Almere
Pastor  P. Leferink
Email: [email protected]
Almere – Zeewolde
Pastoor  S. Koppers
Email: [email protected]
Almere – Zeewolde
Pastoor  R. Maas
Email: [email protected]

Vertrouwens persoon

Binnen de parochie hebben wij een vertrouwenspersoon. Heeft u behoefte aan een gesprek? Dan kunt u contact opnemen met Johanna den Brok.    M 0612177758 of mail [email protected]

Parochiële Caritas Instelling

De PCI (Parochiële Caritas Instelling) geeft fysieke en financiële ondersteuning binnen onze gemeenschap aan hen die zelf niet beschikken over voldoende middelen en die ook via de reguliere kanalen verstoken blijven van hulp. Op basis van signalen verlenen wij waar nodig hulp. Wij houden hierbij rekening met regels omtrent integriteit, vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid.

Contact: [email protected]

RKK online

Het verzamelpunt van Katholiek Nederland. Alle informatie over de standaard-automatisering voor R.-K. parochies in Nederland op één site: https://www.rkk-online.nl.

Katholieke Bond voor Ouderen (KBO) Zeewolde

www.kboflevoland.nl afdeling Zeewolde

Parochiebestuur

De voorzitter van de parochie is altijd pastor-administrator. In ons geval is dat pastoor Sandor Koppers uit Almere. Hij heeft zijn verantwoordelijkheden gedelegeerd aan de vice-voorzitter en bestuurt op afstand. De verbinding met de parochie is er via het pastoresoverleg (3 wekelijks).

Het dagelijks bestuur bestaat uit de vice-voorzitter, de penningmeester en de secretaris. Alle bestuursleden zijn benoemd door de bisschop. De algemene bestuursleden nemen verschillende taken op zich.

Het parochiebestuur vergadert één keer per zes weken. In februari is er de jaarlijkse parochie informatie avond, waarbij wordt ingegaan op ontwikkelingen in onze parochie en de financiële situatie wordt toegelicht.

Functie Contactgegevens
Vice voorzitter Piet Verschure
Email: [email protected]
Penningmeester Henk Meijer
Email: [email protected]
Secretaris Janneke den Brok (waarnemend)
Email: [email protected]
Algemeen Bestuurslid  Janneke den Brok,  Gert Jan van Dongen, Elselies Verkleij en Monique Smit

Financiën

De kosten die de parochie maakt, worden door de leden gedekt. Door te doneren aan de jaarlijkse kerkbijdrage, ieder jaar in januari en bij de wekelijkse collecte en giften.

De parochie nodigt haar leden ook uit te overwegen om het goede werk van de parochie op te nemen in hun testament.

Financiële bijdragen zijn welkom op NL07RABO0112557856 t.n.v. Sterre der Zee.

De parochie is een ANBI instelling. Dat betekent dat uw bijdragen aftrekbaar zijn bij uw belastingopgave. Wanneer u een meerjarig contract afsluit met de parochie vervalt de gebruikelijke drempelwaarde. Neem voor meer informatie contact op met de penningmeester. [email protected]