Werkgroepen

Samen houden we de parochie levendig.

Kosters

Deze groep parochianen vervullen met veel enthousiasme en inzet de kosterstaken. Dit doen zij volgens het zgn. “Kostersboek”. Zij zorgen ervoor dat elke viering goed kan verlopen. Zo zorgen zij dat de kerkzaal er netjes opgeruimd uitziet en de benodigde spullen voor de vieringen klaarstaan.

Dit doen zij bij alle vieringen, zoals een eucharistieviering, een communieviering o.l.v. een pastor, een DOP viering onder leiding van parochianen en overige vieringen zoals bij een huwelijk, een doop, een uitvaart, een eerste communie, een vormselviering.
Elke viering heeft een verschillende aanpak nodig. De leden van de werkgroep zorgen ervoor dat bij elke viering de nodige voorbereiding én juiste aandacht is. Zo bouwen zij met kerst de kerststal op en hangen met Advent de Adventskrans op.

Verder valt het bestellen van onder andere hosties, miswijn, paaskaars en andere soorten kaarsen onder de verantwoordelijkheid van de kostersgroep. Het team is goed op elkaar ingesteld, waardoor ze prettig samenwerken.


Lektoren

De lektoren verzorgen o.a. het lezen van de schriftlezingen in de vieringen in onze parochie. Naast het lezen van de teksten uit de Bijbel hebben de leden van de werkgroep een belangrijke taak op het liturgisch centrum; zij assisteren bij de collecte, het klaarmaken van de tafel en andere voorkomende taken. In zekere zin hebben zij een deel van het takenpakket van de acolieten overgenomen die in onze parochie niet als werkgroep zijn vertegenwoordigd. Het betekent dan ook dat ze gedurende de viering de gehele tijd op het liturgisch centrum verblijven en niet tussendoor plaatsnemen in de kerk. Ze assisteren ook bij het uitreiken van de communie en de vredeswens.
De werkgroep is op zoek naar nieuwe leden, hoe meer zielen hoe meer vreugd!

Parochiekoor

PAROCHIEKOOR ‘Sterre der Zee’
Het parochiekoor bestaat al langer dan de Parochie officieel bestaat. De start van het koor ligt namelijk in de eerste viering die in Zeewolde gehouden werd. Dat was een viering die in mei 1980 gehouden werd in de ‘Trekker’ op het Trekkersveld. Hier trad de familie Smit als koor op, om de dienst te ondersteunen. Met het groeien van het dorp groeide ook onze Parochie en het koor tot wat het nu is.

Het koor bestaat uit een groep enthousiaste vrouwen en mannen, die van zingen houden. Het koor staat onder leiding van een dirigent. Ook zijn er twee begeleiders, voor zowel orgel als piano. Het koor zingt 1 keer in de twee weken tijdens een dienst om deze te ondersteunen met gezang en zo bij te dragen aan een sfeervolle viering. Ook zingt het koor (op verzoek) tijdens rouw- en trouwdiensten. Om de kooractiviteiten te organiseren is een werkgroep geformeerd.

Houdt u van zingen? Nieuwe koorleden kunnen we altijd gebruiken. We oefenen iedere maandagavond om 20.00 uur in ons kerkcentrum Open Haven. Komt u gerust eens een keer vrijblijvend kijken én meezingen mag altijd! *

*Helaas is er op dit moment geen kooravond. Dit i.v.m. de Corona maatregelen.

Gezinsvieringen

Een aantal keer per jaar staan de kinderen van 4 t/m 12 jaar centraal in de viering. Dit in de zogeheten gezinsvieringen.  Deze vieringen worden voorbereid door een werkgroep, vaak vanuit een thema zoals de start van het schooljaar, Sint Maarten, Kerstmis, etc.

De werkgroep is op zoek naar jou! heb jij kinderen op de basisschool of affineer je deze leeftijdscategorie. Vind je het leuk om vanuit een thema een viering voor te bereiden en ben je creatief? We horen je graag!


DOP

Dienst Onder leiding van Parochianen (DOP)

De werkgroep DOP gaat gemiddeld een keer per zes weken voor op zondag, bij een Woord- en Communieviering. Alle werkgroep leden zijn betrokken bij de voorbereiding van de viering. Om toerbeurt gaan twee personen voor tijdens de viering.

De voorbereiding
Samen lezen zij de lezingen en het Evangelie door en denken, praten, brainstormen en discussiëren over de teksten. Wat staat er precies? Wat wordt er bedoeld? Wat is de boodschap achter het evangelie? Daarna maken zij een keuze uit de teksten en liederen die zij gebruiken bij de viering.


Themaliturgie

Zeven jaar geleden is de parochie begonnen met het thematisch verrijken van de bijzondere vieringen/diensten van de liturgische jaarkalender. Daaronder verstaan wij; Advent, Kerst, Veertigdagentijd, Goede Week, Hemelvaart en Pinksteren. Door middel van symbolisch stilleven of handeling, bloemstuk, teksten, liederen, groeien wij als parochiegemeenschap door de Advent periode naar Kerst en van de Veertigdagentijd naar Pasen.
We laten ons inspireren door het Jaarthema van dat moment.
Elk jaar proberen we ook inspiratie op te doen in de boekwinkel Berne in Heeswijk-Dinther. Een flink dagdeel besteden we dan aan het lezen/doorkijken van boeken en teksten en luisteren wij naar muziek die voor ons bruikbaar zou kunnen zijn. Menig input komt daar dus vandaan!

Dopen

Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen contact opnemen met [email protected]


Kinderwoorddienst

Helaas zijn er niet veel kinderen meer aanwezig tijdens de zondag vieringen. Dit heeft geresulteerd tot dat er geen kinderwoorddiensten meer worden gegeven op zondag. Toch willen we de basisschool kinderen niet vergeten en daarom proberen we leuke andere activiteiten aan te bieden tijdens de vieringen of daarbuiten. Houd de website in de gaten voor het aanbod.

Eerste Heilige Communie

Zit uw kind in groep 4 of hoger van de basisschool? Dan mag uw kind zich voor gaan bereiden op de Eerste Heilige Communie. Via de school van uw kind (de Toermalijn of ICB Kaleidoscoop) of via een oproep in het parochieblad van november 2021 kunt u uw kind opgeven.

[email protected]


Jeugdcatechese

Het doel van de jeugdcatechese is om kinderen bij de parochie te blijven betrekken in de periode tussen de Eerste Heilige Communie en het JOPA project, dat kinderen voorbereidt op het Heilig Vormsel.
In totaal duurt de jeugdcatechese tot het einde van de basisschool. We werken aan verdieping in de relatie met de kerk en de bijbel, leren en praten over de diverse onderwerpen en hebben vooral plezier met elkaar.
Sinds vorig jaar doen we veel samen met de Protestantse Gemeente Zeewolde. Samen met hen organiseren we leuke avonden voor de jeugd. Houd voor de activiteiten de website in de gaten!

[email protected]

Jongeren Pastoraat

Het jongerenpastoraat (JoPa) binnen onze parochie bestaat uit verschillende groepen.
De 1e communiegroep en de jeugdcatechese zijn de jeugdgroepen binnen de JoPa.
Verder bestaat de JoPa uit de jongerengroepen A-, B-, V- en 16+ groep. Hieronder lees je welke leerzame activiteiten er zijn en welke gezellige bijeenkomsten wij organiseren.

Jopa A-groep: voor jongeren van 12/13 jaar
De JoPa A-groep lijkt best veel op de jeugdcatechese. Knutselen en spel wisselen we af met uitdieping van de thema’s. Zo maken wij aan het begin van het jaar een kaars. Deze kaars neem je elk volgend jaar mee naar de volgende groep. We beginnen vaak om 19:30 en sluiten af rond 21:00 uur. Onderwerpen die aan de orde komen zijn Eucharistie, advent-kerst, kerkgeschiedenis, wie is Jezus, structuur/hiërarchie en soms ook weleens een zelf gekozen thema. De A-groep bezoekt ook de Bavo-dag, een bijeenkomst van alle vormelingen binnen het bisdom Haarlem. Ook verzorgen de jongeren (onder begeleiding) elk jaar in april een jongerenviering.

Jopa B-groep: voor jongeren van 13/14
De JoPa B-groep is het 2e van de 3 jaar voorbereiding op het vormsel. We hebben zo’n 8 bijeenkomsten per jaar. Deze bijeenkomsten vinden zoveel mogelijk thuis plaats waarbij gezelligheid voorop staat. Dit tweede jaar in de voorbereiding op het vormsel kenmerkt zich door verdieping, maar uiteraard is er ook ruimte voor creativiteit. Onderwerpen zijn: vasten-pasen-pinksteren, bedevaart, wie is God en structuur van de kerk. Naast de serieuze gesprekken die we voeren over best wel lastige thema’s maken we ook een jongerenviering waarin veel eigen inbreng en creativiteit mogelijk is. Ook hebben we altijd een sfeervolle avond aan het begin van de Goede Week waarin we samen eten koken en eten. Samen je geloof beleven door te doen, luisteren en iets maken.

V-jaar: voor jongeren van 14/15
Het V-jaar spitst zich toe op de voorbereiding van het vormsel. Waarom geloof je? Motivatie, twijfel, kerk, maatschappij. Kan het in balans komen? Dat is de grote vraag die we jongeren voorleggen in deze groep. Thema’s die wij bespreken zijn eucharistie, rituelen, kerkgeschiedenis, geloofsbelijdenis, vormsel voorbereiding. Je kiest dit jaar zelf of je het sacrament van het vormsel ontvangt. Dit vormseljaar wordt afgesloten met een gezellig etentje.

16+/- groep

De jongeren van 16 +/- (circa 14-25 jaar) ontmoeten elkaar af en toe, bijvoorbeeld aansluitend op een jongerenviering. Met en voor de jongeren worden activiteiten georganiseerd, bijvoorbeeld een kerkplein-meeting rondom een thema of samen naar The Passion. Ook zetten we ons, zo nu en dan, in met een activiteit voor medemensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Zo heel voorzichtig durven we te spreken van een groepje jongeren, die elkaar aan het ontmoeten en leren kennen is en zich met elkaar aan het verbinden zijn. Met jongeren die natuurlijk ook na hun vormsel in verbinding willen blijven met elkaar, met de kerk, met geloof en zich in willen zetten om iets te betekenen voor hun medemens. Die barmhartigheid (of warmhartigheid) is een van de doelen die de jongeren met elkaar overeengekomen zijn.

De uitnodigingen en communicatie voor de activiteiten verloopt via een What’s app groep. Gelijk even doen en haak gewoon een keer aan bij een activiteit om eens te ervaren hoe gezellig het is! En neem ook gerust iemand mee!

[email protected]

Omgaan met verlies
Een dierbare verliezen heeft veel impact op je leven. Je krijgt te maken met verdriet en een proces van rouwen. Rouwverwerking: daar zit het woord ‘werken’ in en in zo’n proces is het best hard werken. Je wilt steeds opnieuw je verhaal vertellen om het ‘voor jezelf allemaal op een rijtje’ te krijgen. Dat doet ook een sterk beroep op de omgeving. Het is fijn als er naasten zijn, maar soms is het anders. Of je kent weinig mensen; of je wilt niemand ‘lastig’ vallen.

Verlies delen

De werkgroep Omzien Naar Elkaar helpt waar mogelijk bij het verwerken van verlies. De werkgroep bestaat uit vrijwilligers die onder andere op bezoek gaan bij parochianen die een verlies te verwerken hebben. Zij hebben ervaring met het omgaan met het verlies en helpen bij de rouwverwerking.

Uitvaartdienst of crematie

Zo ondersteunen zij ook met de voorbereiding van de uitvaartdienst of crematie. Daar hoort bijvoorbeeld een gedachteniskruisje bij. Op de houten kruisjes komt een tekst plaatje met naam, geboorte- en overlijdensdatum. Het kruisje hangen zij tijdens de dienst of crematie in de kerk. Na de uitvaartdienst of crematie komt de pastor nogmaals op bezoek en na twee maanden sturen ze een brief met uitleg over hun bezoekwerk. Indien gewenst maken zij een afspraak over de bezoeken. Als men geen bezoek wenst kunnen zij brieven sturen met bemoedigende teksten die inspelen op de fases van rouwverwerking.

Themabijeenkomsten
Daarnaast organiseren zij voor geïnteresseerden themabijeenkomsten voor parochianen. Hier gaan we in op verschillende vormen van rouwverwerking en thema’s die rondom rouwverwerking spelen.

Ons motto is:
“Samen op weg, stok en staf willen zijn, niet om op te leunen, maar om mee op weg te gaan.
Mensen houden mensen vast. Houvast willen zijn.”

Allerzielenviering
Het ‘feest van de zielen’ is de dag na Allerheiligen, zoals het sinds de twaalfde eeuw wordt gevierd. Op deze dag worden alle zielen van gelovigen herdacht. Deze traditie is ingezet door de abt van Cluny, die de overledenen wilde herdenken in de liturgie. Paus Johannes XIX nam deze traditie over voor de gehele kerk.
Als werkgroep zijn wij ook betrokken bij de Allerzielenviering op 2 november en verzorgen dit met de pastor. Nabestaanden en hun familie nodigen wij uit voor de viering om het gedachteniskruisje in ontvangst te nemen. Na de dienst is er gelegenheid met de vrijwilligers en pastor na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee.

Contact
Heeft u vragen? Of wilt u meer weten over het verwerken van verlies? U kunt gerust contact met ons opnemen.
Werkgroep ‘Omzien Naar Elkaar’ [email protected]

“En dan de draad weer oppakken….
Het valt niet altijd mee om een nieuwe vorm, een nieuwe weg te vinden.”

Vacature bediening beamers

Functie: bediening beamers
Werkgroep: beamteam

Wat doet de werkgroep?
Het beamteam zorgt er voor dat alle liederen en teksten die gebruikt worden in een viering worden geprojecteerd op het scherm in de kerk. Dit gebeurt aan de hand van een speciaal daarvoor geschreven computerprogramma. De liederen, teksten en plaatjes worden door de werkgroepen en pastor aangeleverd.

Wat wordt er van je verwacht?
In het bezit zijn van en ervaring hebben met het gebruik van een pc is een must. Het beamteam maakt gebruik van het programma Open Song. Omdat het een speciaal programma is, krijg je hier uitgebreid begeleiding in en hoef je daar geen ervaring mee te hebben. Een cd hiervan en een usb stick krijg je in bruikleen. Ook is er een pc aanwezig in de kerk zodat je geen eigen apparatuur hoeft mee te nemen. Je kan alle voorbereiding gewoon thuis doen op een door jezelf gekozen tijdstip. De inhoud van een viering is doorgaans een week van te voren bekend. Het is voor jezelf prettig wanneer je kennis hebt over de opbouw van een viering zodat je weet waar welk deel van een viering hoort. Dit is echter geen noodzaak.

Hoeveel tijd kost het je?
Het beamteam rouleert dus hoe meer leden er zijn, hoe minder vaak je aan de beurt bent. Ook tijdens Kerst, Pasen en andere belangrijke kerkelijke feestdagen wordt er gebruik gemaakt van de beamers dus is het fijn als je dan ook kan komen beamen. Het beamen gebeurt volgens een vooraf gemaakt rooster waarin iedereen kan aangeven wanneer het eventueel niet uitkomt vanwege bijvoorbeeld verjaardag of vakantie. Het voorbereiden van een reguliere zondagsviering kost je ongeveer een half uur. Je bent een half uur voor de viering begint aanwezig en beamt zolang de viering duurt (op zondag doorgaans maximaal 1 uur).

[email protected]Vacature algemeen lid stuurgroep JongerenPastoraat

Functie: algemeen lid
Werkgroep: JOPA

Wat doet het algemeen lid Stuurgroep JOPA?
Als algemeen lid kan je:
– Contact houden met de begeleiders van de jongerengroepen.
– Gezamenlijke activiteiten voor de jongerengroepen organiseren
– De verschillende overlegmomenten bijwonen. Meedenken over het te volgen beleid en het uitvoeren van dit beleid.

Wat wordt er van je verwacht?
Het bijwonen van de vergaderingen en actief meedenken over hoe wij onze jongeren van 12 tot 18 jaar een goede basis van ons geloof mee kunnen geven. Je hebt daarom affiniteit met de doelgroep en bent ook bij de diverse activiteiten die georganiseerd worden aanwezig. Je vindt het leuk om met jongeren dingen te ondernemen en ze actief bij de kerk te betrekken. Dit ook in samenwerking met de Protestante gemeente Zeewolde.

Hoeveel tijd kost het je?
1x per jaar informatieavond ouders en leerlingen groep 8
aanwezig zijn bij de algemene activiteiten van de jongerengroepen (Barbecue, overvliegen.)

Meer informatie? [email protected]

Lijkt het je leuk om je steentje bij te dragen binnen onze parochie? Je hulp is meer dan welkom! Er zijn vele werkgroepen binnen onze parochie die een helpende hand kunnen gebruiken. Er is vast een taak die bij jou past!

Onze parochie kan niet zonder vrijwilligers. Iedere hulp wordt daarom gewaardeerd. Sommige parochianen voelen schroom om te helpen omdat ze zich bijvoorbeeld afvragen of ze wel voldoende kennis of ervaring hebben. Of ze denken dat bijvoorbeeld kennis van de bijbel of van ‘hoe de dingen gaan in de kerk’ echt nodig is om mee te kunnen doen. Niets is minder waar. Meedoen als vrijwilliger betekent ook dat je kunt leren, zelf verder kunt komen. Juist dát geeft velen de motivatie om er samen de schouders onder te zetten.

Maar natuurlijk is het zo dat áls we zo op vrijwilligers leunen, de vrijwilligers ook een verantwoordelijkheid hebben. Het belangrijkste daarbij: We helpen elkaar, geven tijdig aan als we verhinderd zijn en als we tegen dingen aan lopen die anders of beter kunnen dan bespreken we dat. Dan kunnen we op elkaar bouwen en dat is goed voor jezelf en goed voor de parochie.

Wil je meer weten of je aanmelden? Neem dan contact op met iemand van het bestuur.