Pastoraat

Ziekte en overlijden

Ouder en kind

Als ouder/verzorger vraag je je vast wel eens af: Hoe kan ik ‘geloven’ goed overbrengen aan (mijn) kinderen? Hoe staat de RK kerk in verhouding met andere geloven? Hoe kan ik het gesprek hierover met mijn kind aangaan en op welke manier kan ik dat het beste doen? Deze vragen stellen wij ons ook voortdurend.

We hebben geen kant en klare antwoorden, maar zijn gewend om samen met ouders én kinderen te zoeken naar een antwoord door samen in gesprek te gaan, activiteiten te doen en samen het geloof te vieren.

Dit doen we met aansprekende thema’s, die eigentijds zijn en jongeren aanspreken. Waarbij we de kern, rituelen en gebruiken in ere bewaren.

Pastorale zorg thuis

Pastorale zorg thuis is er voor de moeilijkste momenten in het leven: bij gevoelens van eenzaamheid, ziekte en overlijden. Juist dan wil je als gelovige beroep doen op pastorale zorg.

In onze parochie is de pastor het aanspreekpunt voor deze zorg. Naast hem werken vrijwilligers uit de ziekenbezoekgroep en de werkgroep Omzien naar elkaar (rouwverwerking).

In onze parochie wordt gewerkt om een nieuwe invulling te geven aan het seniorenpastoraat.

Vertrouwenspersoon

We hebben privacy en persoonlijke veiligheid hoog in het vaandel staan. Wil je hier iets over kwijt of iemand in vertrouwen nemen? Zoek dan contact met Johanna den Brok, vertrouwenspersoon van de parochie. [email protected]