Disclaimer

Bezoekers kan op verschillende manieren worden gevraagd een bijdrage te leveren aan deze site, onder meer via fora, gastenboeken en het uploaden van foto- en videomateriaal. Tenzij dat nadrukkelijk is aangegeven bekijkt de redactie deze bijdragen niet vooraf. Daardoor kan het gebeuren dat bijdragen die kwetsend zijn, oproepen tot geweld of op een andere manier de grenzen van het betamelijke overschrijden, enige tijd op onze site te vinden zijn. Wij doen er alles aan om deze zo snel mogelijk te verwijderen. We distantiëren ons nadrukkelijk van dergelijke bijdragen en verontschuldigen ons er bij voorbaat voor.

Gebruikers mogen uitsluitend materiaal aan onze sites bijdragen waarvan zij zelf over de auteursrechten beschikken. Voor het redactionele materiaal geldt dat we onze uiterste best hebben gedaan eventuele rechthebbenden te achterhalen. Mocht iemand menen rechthebbende te zijn, neem dan contact op met Parochie Sterre der Zee.

Alle informatie op deze site kan op elk moment gewijzigd worden. Het is bovendien mogelijk dat (een deel van) de site tijdelijk niet te raadplegen is. De Parochie Sterre der Zee is niet aansprakelijk voor enige schade die – direct of indirect – voortkomt uit het gebruik van informatie die via deze site verkregen is of uit tijdelijke onbereikbaarheid van (delen van) de site.

De Parochie Sterre der Zee kan besluiten (delen van) bijdragen van gebruikers van de site te gebruiken in andere huidige en toekomstige media, waaronder andere sites, parochieblad etc. Door een bijdrage te leveren die (via bijvoorbeeld een gastenboek of forum) op de site gepubliceerd wordt, stemmen bezoekers hiermee in. Gebruikers kunnen daarbij geen aanspraak maken op vergoeding. Dit recht is door de Parochie Sterre der Zee overdraagbaar aan derden.