Beste parochiaan,

U staat ingeschreven bij RK Parochie Sterre der Zee. Het bestuur wil graag weten wat de parochie voor u betekent en in de toekomst zou kunnen betekenen. Op de eerste plaats om uw mening te horen en omdat wij ons zorgen maken over de toekomst van de parochie. De enquête is anoniem. Wilt u anoniem blijven, vul dan uw gegevens aan het einde van de enquête niet in. Het invullen duurt ongeveer 15 minuten. Doet u mee?

Huidige situatie
Veel parochianen laten hun betrokkenheid zien in de vorm van een financiële bijdrage aan Kerkbalans. We zien echter weinig mensen bij onze vieringen en andere activiteiten. Vooral een groot deel van de 20- tot 60-jarigen lijken we te zijn kwijtgeraakt. Heeft onze parochie nog bestaansrecht bij zo weinig kerkbezoek en zo’n beperkte deelname aan activiteiten in een tijd waarin het bisdom kleine parochies niet langer financieel zal ondersteunen?

Kansen
We leven in een drukke en jachtige wereld waarin behoefte is aan momenten van rust, bezinning en spiritualiteit. Onze parochiegemeenschap kan daar invulling aan geven. We zoeken nieuwe vormen van geloofsbeleving en samen kerk zijn die passen bij u als parochiaan, met behoud van de dierbare katholieke tradities. In de enquete doen we suggesties voor nieuwe vormen. We zijn benieuwd naar uw mening en ideeën.

Waarom deze enquête?
Voor een gezonde toekomst van de parochie in Zeewolde willen we mét u op zoek. Parochie Sterre der Zee wil verbonden zijn met alle parochianen en iets voor u betekenen. Daarom is uw mening belangrijk en kijken wij uit naar veel ingevulde enquêtes!
Met onderstaande link ‘Start enquête’ komt u bij de vragen. Bij “wachtwoord” vult u in kerk. Zou u de enquête willen invullen  vóór 10 februari?
Wij danken u hartelijk voor het invullen. Uw mening zal bijdragen aan een parochie die beter aansluit bij de behoeften van haar parochianen. Wij houden u op de hoogte van de resultaten!

Hartelijke groet,
namens het bestuur,

Piet Verschure
vice-voorzitter bestuur RK Parochie Sterre der Zee
Heeft u vragen, mail dan naar [email protected]